Du er her:

Fleksible udlejningsregler

For at gøre brug af fortrinsret skal du logge på "Min Side" og tilføje dine fortrin. 

Silkeborg Kommune har i januar 2019 godkendt, at vi kan benytte fleksible udlejningsregler i de afdelinger, der er omfattet af regeringens ghettoliste.

Det betyder at 75 % af de ledige boliger på Lupinvej (afd. 16) og Resedavej (afd. 18) frem til januar 2023 bliver udlejet til personer på ventelisten, som opfylder et af de nævnte kriterier i prioriteret rækkefølge:

 

Personer/familier i fast arbejde

Fuldtidsbeskæftigelse på 30 timer om ugen for én person, eller beskæftigelse som par på min. 25 timer ugentlig pr. person. Du skal have haft job i minimum 3 måneder, for at du kan benytte fortrinnet.

Du kan også være selvstændig. Du kan også være i fleksjob.

Ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og som indenfor de seneste 12 måneder har været tilknyttet til arbejdsmarkedet i minimum 6 måneder.

Gælder for afdelingerne på Lupinvej (afd. 16), Resedavej (afd. 18) og AAB’s afdelinger på Arendalsvej (afd. 22 og 25).

Der skal fremvises ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Er du selvstændig skal du fremvise det sidste afsluttede årsregnskab. Er du pt. ledig, skal du fremvise lønsedler forud for ledighedsperioden.

Er du i fleksjob, skal du fremvise ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler samt dokumentation på fleksjob.

 

Ung og under uddannelse

Boligsøgende der er optaget på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Du opfylder kriteriet, hvis du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og modtager undervisning i et omfang, der berettiger til SU. Det samme gælder, hvis du er elev eller lærling og omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Gælder for afdelingerne på Lupinvej (afd. 16), Resedavej (afd. 18).

Du skal dokumentere din uddannelse ved kopi af gyldigt studiekort eller en kopi af de seneste 3 måneders lønsedler (evt. uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt).

 

Skilsmisseramte/separerede

Skilsmisseramte/separerede eller ved samlivsophør, der er i arbejde eller under uddannelse og som har boet sammen de senest 2 år før samlivsophøret.

Der skal fremvises en udskrift fra folkeregistret samt evt. skilsmissebevilling, samt dokumentation for arbejde eller uddannelse - se ovenfor. 

Gælder for afdelingerne på Lupinvej (afd. 16), Resedavej (afd. 18).

 

Familier

Personer/familier hvoraf mindst én i husstanden er fyldt 64 år, som fraflytter parcelhus eller anden ejerbolig (ikke andelsbolig) i Silkeborg Kommune. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller pensionist.

Der skal forevises ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Er du selvstændig skal du fremvise det sidste afsluttede årsregnskab.

Er du på efterløn, skal der forevises dokumentation herfor.

Er du pensionist, skal der forevise dokumentation herfor. Der skal fremvises dokumentation på salg af bolig, evt. salgsaftale.

Gælder for afdelingerne på Lupinvej (afd. 16), Resedavej (afd. 18).

 

Ud over ovennævnte fleksible udlejningsregler har vi i BoligSilkeborg nedenstående fortrinsretter som du kan benytte dig af.

 Pendler

Pendler du til Silkeborg Kommune, når du skal på arbejde? Så har du mulighed for at komme forrest i køen til en lejebolig. Det er resultatet af et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og syv boligorganisationer. AAB Silkeborg, Silkeborg Boligselskaber og Arbejdernes Byggeforening er tre af de syv organisationer, der er en del af tiltaget.

Hvem kan søge? Du kan søge om at få en pendlerbolig når:

  • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen enten i en fast stilling eller en
  • tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed
  • Din nuværende bopæl ligger uden for Silkeborg Kommune
  • Din arbejdsplads ligger i Silkeborg Kommune
  • Din nuværende bopæl er i en afstand af mindst 30 km fra arbejdspladsen
  • Du får kortere afstand til arbejdspladsen end fra din nuværende bolig

Kontakt en af boligorganisationerne for at blive registreret som pendleransøger.

 Max. 3 tilbud pr. pendler

Det er den person, som pendler, der skal indmeldes og registreres på pendlerlisten

Udelukkende familieboliger er omfattet af pendlerordningen (se oversigten)

Max. 10 boliger pr. år pr. boligorganisation. Derfor kan der være ventetid på pendlerlisten.

 

Seniorbolig

Hos Silkeborg Boligselskab gælder fortrin i afdeling 47, 57 og 64. Her skal mindst én i husstanden være fyldt 50 år. Der må ikke være hjemmeboende børn.

Hos Arbejdernes Byggeforening gælder fortrin i afdeling 56 ”Tulipangården”. Her udlejes kun til reelt enlige uden hjemmeboende børn. Man skal være fyldt 50 år. Fortrin gælder også i afdeling 57, Kirunavej. Her udlejes til enlige og par uden hjemmeboende børn over 55 år.

Kopi af sygesikringsbevis.

 

Børn under 15 år

Hos AAB Silkeborg gælder fortrin i afdeling 8, 9, 10 og 15. Her bliver hver anden bolig udlejet til ansøgere med hjemmeboende børn under 15 år.

Der skal fremvises gyldigt sygesikringsbevis på et hjemmeboende barn.